SÖK PROJEKT

Sök på projekt här:

Inriktning:
Område:
Delredovisning finns Slutredovisning finns
Fritext
Namn

Visa alla

Visar projekt 1 till 10 av 395 hittade. (10 poster visas åt gången).

Fördelning av kvävegivan mellan delskördar i gräsvall
Projektledare: Anne-Maj Gustavsson Startår: 2017

 

Kvävegödsling och strategi till blandvall i Sverige
Projektledare: Erik Jönsson Startår: 2017

 

Tillskottsbevattning för ökat skördeutbyte vid spannmålsodling
Projektledare: Abraham Joel Startår: 2017

 

Kartläggning av den genetiska variationen av svartpricksjuka i Sverige
Projektledare: Aakash Chawade Startår: 2017

 

Strukturkalkning som en åtgärd mot fosforförluster från jordbruksmark i hela Sverige.
Projektledare: Fredrik Hansson Startår: 2017

 

Ogräs och kväveläckage kontrolleras i en ekologisk växtföljd med färskpotatis, morot, lök och spannmål via miniträda, mellangröda och anpassad jordbearbetning
Projektledare: David Hansson Startår: 2017

 

Effekter av svaveltillförsel i åkerböna
Projektledare: Eva Stoltz Startår: 2017

 

Mikrovåtmarker för biologisk mångfald
Projektledare: Petter Haldén Startår: 2017

 

Hur mycket gynnar en bättre dräneringsstatus jordbruksmarkens långsiktiga bördighet, skörden och miljön?
Projektledare: Ingrid Wesström Startår: 2017

 

Optimerad bekämpning mot torrfläcksjuka i potatis
Projektledare: Erland Liljeroth Startår: 2017

 

Nästa sida

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg 036-155176, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

sjv line

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se