SÖK PROJEKT

Sök på projekt här:

Inriktning:
Område:
Delredovisning finns Slutredovisning finns
Fritext
Namn

Visa alla

Visar projekt 11 till 20 av 395 hittade. (10 poster visas åt gången).

Partikelfångande fosfordammar med och utan sedimenttömning
Projektledare: Lars Bergström Startår: 2017

 

Berikning av åkermark: kantzoner, omgivande markanvändning samt effekter av insekticider
Projektledare: Per Milberg Startår: 2017

 

Halmbalar för humlor – praktiska åtgärder för att gynna humlor i insektspollinerade grödor
Projektledare: Sandra Lindström Startår: 2017

 

Åtgärder för att minska växthusgasavgången och öka skörden från odlade torvjordar
Projektledare: Örjan Berglund Startår: 2017

 

Effekt mot utsädesburna skadesvampar i stråsäd av betningsmedel och en saneringsmetod.
Projektledare: Lars Wiik Startår: 2016

 

BERÄKNING GÖDSELGASSTÖDET SCHABLONER I FÖRHÅLLANDET TILL VERKLIG PRODUKTION AV BIOGAS FRÅN GÖDSEL. FALLSTUDIE HAGELSRUMS BIOGASANLÄGGNING
Projektledare: Karin Ahlberg Eliasson Startår: 2016

 

Fosforreducering till Östersjön - strukturkalkning och mikronäring
Projektledare: Fredrik Hansson Startår: 2016 Delredovisning finns

 

BiZon - skyddszoner som gynnar pollinatörer
Projektledare: Filip Hvitlock Startår: 2016 Delredovisning finns

 

Ekonomisk och miljöeffektiv kvävegödsling av vall
Projektledare: Anna-Karin Krijger Startår: 2015 Delredovisning finns

 

Kvävestrategi till höstraps i Sverige
Projektledare: Anna-Karin Krijger Startår: 2015 Delredovisning finns

 

Föregående sida

Nästa sida

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg 036-155176, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

sjv line

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se