Välkommen till Jordbruksverkets FoU-databas

Viktigt att tänka på att de detaljerade kostnaderna i ansökan ska siffrorna skrivas utan mellanslag.

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg 036-155176, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

sjv line

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se