Sök: Förebyggande åtgärder | Kemisk bekämpning | Mekanisk bekämpning | Ogräs


Kemisk bekämpning

Välj gröda och ogräsart nedan. Välj i första hand i kolumnen "Mycket god verkan". Hittas inga preparat där, välj i kolumnen "God verkan".

Det går att välja ”alla grödor” och markera olika ogräsarter. Preparatalternativ visas då oavsett gröda. Det omvända är att välja en gröda men inte kryssa för några ogräsarter. Då visas alla preparatalternativ möjliga i den grödan oavsett ogräsart. Den angivna dosen är rekommenderad normaldos.


Välj gröda
Ogräs
Mycket god verkan
91-100%
God verkan
71-100%